Kompetens och engagemang som ger resultat

Redovisning

Inom ramen för begreppet redovisning ryms en rad återkommande ekonomiska arbetsuppgifter, som t.ex. bokföring, kontering,skatte- och momsfrågor, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisk rapportering etc. Vi kan erbjuda ett stort utbud av tjänster inom redovisning och administration. Du väljer själv hur du vill använda oss.

Rutiner

Vi kan hjälpa till att införa effektiva rutiner anpassade för ditt företag. Det kan handla om att anpassa kontoplanen så att rätt beslutsunderlag kan tas fram, utnyttja teknikens möjligheter, välja rätt program och skapa rutiner för ekonomi och administration. Vi kan också hjälpa till att bygga upp system för effektiv intern kontroll i företaget, vilket minskar risken för fel.

Löpande bokföring

Om ni själva sköter bokföringen eller anlitar en redovisningskonsult, kan vi fungera som rådgivare och hjälpa till med svåra eller ovanliga frågor. Vi kan göra avstämningar, hjälpa till att ta fram rapporter eller kvalitetssäkra rapporter som företaget
tar fram.

Vi kan också sköta den löpande bokföringen åt er, hantera attesterade leverantörsfakturor, bevaka om kundfordringar betalas samt göra prognoser för in- och utbetalningar för planering av likviditeten. Vi kan också sköta lönehanteringen, räkna ut och redovisa skatter och avgifter samt sköta om rapportering för statistik, till försäkringsbolag och myndigheter.

Bokslut och deklaration

Bokslut kan göras en eller flera gånger per år beroende på vilket behov som finns i ert företag. Bokslutet är ett viktigt beslutsunderlag både för er och era affärskontakter.
Vi kan hjälpa till med den viktiga planeringen, göra analyser och beräkna effekter av olika alternativ så att företaget kan presentera ett rättvisande bokslut. Gör ni bokslutet själva eller anlitar en redovisningskonsult kan vi fungera som rådgivare i olika bokslutstekniska frågor. Om vi gör bokslutet säkerställer vi att bokslutet uppfyller de krav som ställs i regelverket och enligt god redovisningssed. Dessutom blir de olika posterna ordentligt dokumenterade.

Årsredovisning

Årsredovisning är företagets offentliga redovisning och därmed tillgänglig för banker, leverantörer, kunder och andra. Reglerna kring årsredovisning är många och ändras hela tiden. Vi kan hjälpa till att få en korrekt årsredovisning som följer god redovisningssed och ger en bra beskrivning av företagets verksamhet. En bra årsredovisning ger rätt signaler om att ditt företag är en bra samarbetspartner. Vårt uppdrag går längre än att bara se till att lagkraven uppfylls och att årsredovisningen är klar i rätt tid.

Kombiuppdrag

Anlitar du oss både för revision och redovisning – s.k. kombinerat uppdrag – kan vi samordna våra resurser erbjuda dig en effektiv och smidig helhetslösning. Du får då två kontaktpersoner hos oss – en för revision och en för redovisning. För oss är det viktigt med en oberoende revision och därför är inte revisorn engagerad i redovisningsuppdraget.

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka tid för ett möte >>


 
Nya regler om redovisning av pågående arbete
Läs mer här!

Viktigt under året

Viktiga datum 2018

Viktiga datum 2018

Belopp och procent 2018

Belopp och procent 2018

Föreslagna nya regler för beskattning av delägare i fåmansföretag

Läs mer här

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017

Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017

Moms – se upp så att kvittot innehåller alla uppgifter

Läs mer i Nyhetsbrev nr 1 2017

Förändringar i redovisningsregler och ny revisionsberättelse

Läs vårt Nyhetsbrev Banker

Läs om skatteförslagen i budgetpropositionen, solcellsanläggningar i lantbruk och mycket mer.

Läs mer i Nyhetsbrevet från oktober

Utökat RUT-avdrag, ändrade skatter och momser mm– hur påverkas Du?

Läs mer i vårt senaste Nyhetsbrev juni!

Hur påverkas företagen av nyheter i boksluten och de nya revisionsreglerna?

Läs vårt Nyhetsbrev Banker nr 1

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller

Skatter och personalliggare i byggverksamhet – få koll på nyligen framlagda budgetpropositionens innehåll

Läs vårt Nyhetsbrev nr 3 2015

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015