Kompetens och engagemang som ger resultat

Kontakt

LR Revision Karlstad AB

Pihlgrensgatan 7
652 25 Karlstad

Tel 054-149 450
Fax 054-153 950

Thomas Engelbrektson

Thomas Engelbrektson

Godkänd revisor/Auktoriserad redovisningskonsult

054-14 94 51
Mobil 070-576 67 20
E-post thomas.engelbrektson@lr-revision.se

Stefan Mott

Stefan Mott

Godkänd revisor/Auktoriserad redovisningskonsult

054-14 94 53
Mobil 070-555 27 76
E-post stefan.mott@lr-revision.se

Annica Eriksson

Annica Eriksson

Auktoriserad revisor/Auktoriserad redovisningskonsult

054-14 94 54
Mobil 070-393 29 80
E-post annica.eriksson@lr-revision.se

Dick Zetterström

Dick Zetterström

Auktoriserad revisor/Auktoriserad redovisningskonsult

054-14 94 55
Mobil 070-543 77 12
E-post dick.zetterstrom@lr-revision.se

Tore Eriksson

Tore Eriksson

Godkänd revisor/Auktoriserad redovisningskonsult

054-14 94 52
Mobil 070-588 74 77
E-post tore.eriksson@lr-revision.se

Geity Wilmarsson

Geity Wilmarsson

Auktoriserad redovisningskonsult

054-14 94 56
E-post geity.wilmarsson@lr-revision.se

Catrine Högling

Catrine Högling

Redovisningskonsult/Revisorsassistent

054-14 94 58
E-post catrine.hogling@lr-revision.se

Lisbeth Jansson

Lisbeth Jansson

Redovisningskonsult

054-14 94 57
E-post lisbeth.jansson@lr-revision.se

Ylva Lundberg

Ylva Lundberg

Redovisningsassistent/Revisorsassistent.

054-14 94 59
E-post ylva.lundberg@lr-revision.se

Lars Lindbäck

Lars Lindbäck

Auktoriserad redovisningskonsult

054-176684
Mobil 070–666 03 71
E-post lars.lindback@lr-revision.se

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson

Affärsrådgivare / Auktoriserad redovisningskonsult

054-17 66 81
Mobil 070-562 86 06

E-post jonas.nilsson@lr-revision.se

Bengt-Olov Elfman

Bengt-Olov Elfman

 

054-17 66 82
Mobil 070 – 545 40 99

E-post bengt-olov.elfman@lr-revision.se

Åsa Wedberg

Åsa Wedberg

 

054-17 66 83

E-post asa.wedberg@lr-revision.se

Pernilla Karlsson

Auktoriserad redovisningskonsult

E-post pernilla.karlsson@lr-revision.se

 anders Hernström ny 2

Anders Hernström

Auktoriserad revisor

054-17 66 85
Mobil 0703-54 72 17
E-post anders.hernstrom@lr-revision.se

LR Revision Karlstad AB i Säffle

Hyttegatan 25
661 42 Säffle
Tel: 0703-88 86 96

Thomas Engelbrektson

Thomas Engelbrektson

Godkänd revisor/Auktoriserad redovisningskonsult
054-14 94 51
Mobil 070-576 67 20
E-post thomas.engelbrektson@lr-revision.se

Nils-Gunnar Nilsson

Mobil 070 587 83 69
E-post nils-gunnar.nilsson@lr-revision.se

LR Revision Karlstad AB i Kristinehamn

Västerlånggatan 21
681 30 Kristinehamn
Tel: 070-56 28 605

Maud Norell

Auktoriserad redovisningskonsult
Mobil 070-56 28 605
E-post maud.norell@lr-revision.se

Samarbetspartner

Vi samarbetar med jurist Lena Koss, från LK Juridiska Byrå AB, för att möta våra kunders behov av juridisk rådgivning.

 Lena Koss samarbetsjurist LK Juridiska byrå

Lena Koss

Jurist

Mobil 070-190 57 09
E-post lena.koss@lkjuridiskabyra.se

Jurist som jobbar med familje-, avtals- och bolagsjuridisk rådgivning mm.

 


 
Nya regler om redovisning av pågående arbete
Läs mer här!

Viktigt under året

Viktiga datum 2017

Viktiga datum 2017

Belopp och procent 2017

Belopp och procent 2017

Föreslagna nya regler för beskattning av delägare i fåmansföretag

Läs mer här

Aktuellt

Förändringar i redovisningsregler och ny revisionsberättelse

Läs vårt Nyhetsbrev Banker

Läs om skatteförslagen i budgetpropositionen, solcellsanläggningar i lantbruk och mycket mer.

Läs mer i Nyhetsbrevet från oktober

Utökat RUT-avdrag, ändrade skatter och momser mm– hur påverkas Du?

Läs mer i vårt senaste Nyhetsbrev juni!

Hur påverkas företagen av nyheter i boksluten och de nya revisionsreglerna?

Läs vårt Nyhetsbrev Banker nr 1

Nya regler om ekonomiska föreningar, personalliggare i byggverksamhet och lagen om anställningsskydd ändras mm

Mycket nytt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev i maj!

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller

Skatter och personalliggare i byggverksamhet – få koll på nyligen framlagda budgetpropositionens innehåll

Läs vårt Nyhetsbrev nr 3 2015

Regeringens skatteförslag till statsbudgeten inför 2016 – hur påverkas du?

Läs sammanfattning av skatteförslagen, skriven av LR Revision & Redovisning Sveriges VD Martin Johansson

Optimera din försäljning, läs om utländska marknaden och mycket mer

Läs senaste Nyhetsbrevet från vår samarbetspartner RBI här

Vissa arbetsgivaravgifter och egenavgifter ändrades from augusti i år

Kolla vad som gäller här

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

From maj i år har vissa arbetsgivar- och egenavgifter ändrats

Kolla vad som gäller här

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015